امروز 3 فروردین ماه 1402

اخبار
موضوع خبر : اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)
زمان انتشار : 1401/11/13

اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)
زمان انتشار : 1401/11/13

اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)

ادامه مطلب

موضوع خبر : تارقابل توجه دانشجویان گرامی:
زمان انتشار : 1401/11/06

تارقابل توجه دانشجویان گرامی:

ادامه مطلب

موضوع خبر : کارت ورود به جلسه
زمان انتشار : 1401/10/13

کارت ورود به جلسه

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیه شهریه ؛
زمان انتشار : 1401/10/08

                اطلاعیــه شهریه سال تحصیلی 1401 دانشجویان گرامی به اطلاع رسانده می شود به دلیل اشکال در پرداخت الکترونیکی خواهشمند است نسبت به پرداخت الباقی شهریه ترم جاری و بدهی قبلی خود به شماره حساب ذیل اقدام و تصویر فیش واریزی خود را به شماره 09362144008 خانم نژاداصغر از طریق واتساپ، تلگرام، روبیکا یا ایتا ارسال گردد و اصل فیش در مراجعه حضوری تحویل امورمالی موسسه گردد. دانشجویان عزیز واریزی فقط به این شماره حساب مورد تایید دانشگاه می باشد.                                          با تشکر امور مالی موسسه   بانک ملت شماره کارت   6104338968242749   بنام موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب