امروز 12 فروردین ماه 1399

اخبار
موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
زمان انتشار : 1398/10/19

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

ادامه مطلب

موضوع خبر : نهمین جشنواره فیلم کوتاه ،عکس و فیلم نامه دانشجویان سراسر کشور
زمان انتشار : 1398/10/19

نهمین جشنواره فیلم کوتاه ،عکس و فیلم نامه دانشجویان سراسر کشور

ادامه مطلب

موضوع خبر : دریافت کارت دانشجویی
زمان انتشار : 1398/10/19

دریافت کارت دانشجویی

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه کلیه دانشجویان که تمایل دارند در مدت امتحانات از خوابگاه پسرانه و یا دخترانه استفاده نمایند
زمان انتشار : 1398/10/19

قابل توجه کلیه دانشجویان که تمایل دارند در مدت امتحانات از خوابگاه پسرانه و یا دخترانه استفاده نمایند

ادامه مطلب

موضوع خبر : ✅✅✅قابل توجه دانشجویان محترم :
زمان انتشار : 1398/10/19

✅✅✅قابل توجه دانشجویان محترم :

ادامه مطلب